Workshop
One Day Workshop
Certificate of Partcipation
Certificate of Poster
Certificate of Quiz
Lecture Presentations
One Day Workshop
Aashu
Anjali Kishor Rishabh
Ankita Gupta
Ankita Panwar
Anupam Sharma
Aparna Yadav
Arti Tiwari
Atul Kumar
Deepak Yadav
Deepanshu Nayak
Hariome Sharan Gupta
Het Shah
Jitendra Kumar
Kanchan Rajwar
Karuna Panwar
M Bhaskar Reddy
Mahesh Sharma
Manish Kumar Shaw
Manish Kumar
Meenu Singh
Nandkishor Joshi
Navalkishor
Nitin Arora
Palak
Pankaj Chauhan
Pooja Yadav
Pragati Saini
Preeti
Prince
Sahil Bhoyar
Sanjeev Kumar
Shanu Verma
Sharad Raghuvanshi
Shikha Gupta
Shubham Joshi
Sonal Sahu
Sudheer Singh Rawat
Sumit Kumar
Swati Sharma
Usha Pandey
Vandana Mehndiratta
Vivek Kurmi
Vivekanand Pandey
Yogesh Kumar
Anjani Kishore Rishabh
M Bhaskar Reddy
Vivek Kurmi
Vandana Mehndiratta
Aashu
Anjani Kishore Rishabh
Anupam Sharma
Atul Kumar
Kanchan Rajwar
Karuna Panwar
M Bhaskar Reddy
Manish Kumar Shaw
Manish Kumar
Navalkishor
Pragti Saini
Preeti
Sahil Bhoyar
Vivek Kurmi
Yogesh Kumar
Dr. Sunil Kumar Vuppala
Prof. Sushil Kumar
Photographs